(Leka/RørvikCHOOSE DIRECTION Trondheim
670 Trønderekspressen
(Leka/Rørvik-) Namsos-Trondheim
Print timetable
Price table
1. may 2014 - 30. april 20151. may 2015 - 30. april 2016 
Stop DX67 DX67 7 DX7 5 DX6 7
Trondheim S 0800 1100 1400 1600 1600 2000 2300
Værnes 0840 1140 1440 1640 1640 2040 2340
Stjørdal stasjon 0845p 1145 1445 1645 1645 2045 2345
Åsen v/E6 0905 1205 1505 1705 1705 2105 0000
Sykehuset Levanger 0923 1223 1523 1723 1723 2123 0013
Levanger stasjon 0925 1225 1525 1725 1725 2125 0015
Sulkrysset 0945 1245 1545 1745 1745 2145 . . .
Røra 0955 1255 1555 1755 1755 2155 . . .
Sparbu 1000 1300 1600 1800 1800 2200 . . .
Steinkjer stasjon 1020 1320 1620 1820 1820 2220 . . .
Asp 1030 1330 1630 1830 1830 2230 . . .
Hjelnesset 1045 1345 1645 1845 1845 2245 . . .
Namdalseid 1100 1400 1700 1900 1900 2300 . . .
Sjøåsen 1110 1410 1710 1910 1910 2310 . . .
Bangsund 1122 1422 1722 1922 1922 2322 . . .
Namsos skysstasjon 1145 1445 1745 1945 1945 2345 . . .
Namsos D/S kai 1145 1600 1830 . . . 2045 . . . . . .
Rørvik Hurtigrutekaia 1320 1735 2045 . . . 2200 . . . . . .
Leka . . . 1845 2200 . . . 2305 . . . . . .
a. Bare for avstigning. p. Bare for påstigning.
In table: | = Does not stop, x = Stops if necessary, - = Stops without time notification
Day codes: 1 = Monday, 2 = Tuesday, 3 = Wednesday, 4 = Thursday, 5 = Friday, 6 = Saturday, 7 = Sunday D = Daily, H = Sunday and public holydays, S = Schooldays, X = Except